• Download Dailyhunt App

Sign UP / Sign In 

Category

Home > Marathi > Mala Bhetleli Draupadi

Mala Bhetleli Draupadi ( मला भेटलेली द्रौपदी )

Author: भारती मेहता

Marathi

25 ( 28% off)
18

  • My Rating


  • Review Title


  • Review CommentTo read this book you need to Download the Dailyhunt App on your phone. Available in Android, Windows & Iphone

"स्वत:च्या चुकीचे निराकारण करताना माणूस नेहमी पौराणिक दाखले देत असतो आणि आपली मान अलगद सोडवून घेत असतो. एक अशीच द्रौपदी , लग्न होऊन चार वर्षे झाली तरी मूल नाही म्हणून दोघांचीही तपासणी करावी लागेल हे सांगितल्यावर नव-यात दोष आढळतो. पण आपल्या नव-याला गावात कोणी नामर्द म्हणू नये म्हणून द्रौपदी महत्त्वाचे पाऊल उचलते. द्रौपदीचा निर्णय वाचा, `मला भेटलेली द्रौपदी' यात."

  • Release Date:
  • Book Size: 235 KB
  • Language: Marathi
  • Category: Laghu Katha

    Be the first to rate
Top

If you want to read ebooks please download our app in your favorite mobile